υψηλής απόδοσης αποσμητής

Υψηλής απόδοσης αποσμητής τοξικών δύσοσμων αεριών, ο οποίος δρα άμεσα χωρίς να οξειδώνει και χωρίς να αναστέλλει την διαδικασία της βιοαποδόμησης.

Ένα μη τοξικό προϊόν, το οποίο ενδείκνυται για εφαρμογή σε ανοιχτό πεδίο και κλειστές εγκαταστάσεις, χωρίς ενδείξεις κινδύνου στην χρήση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον εξασφαλίζοντας την κοινωνική αποδοχή λειτουργίας οχληρών βιομηχανικών εγκαταστάσεων κοντά στον αστικό ιστό.

Τι είναι;

Το NOD® 1E είναι υψηλής απόδοσης αποσμητής τοξικών δύσοσμων αεριών.

Ένα μη τοξικό προϊόν, το οποίο ενδείκνυται για εφαρμογή σε ανοιχτό πεδίο και κλειστές εγκαταστάσεις, χωρίς ενδείξεις κινδύνου στην χρήση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την κοινωνική αποδοχή λειτουργίας οχληρών βιομηχανικών εγκαταστάσεων κοντά στον αστικό ιστό.

Πώς είμαι σίγουρος για την
αποτελεσματικότητά του;

Το  NOD® 1E έχει πιστοποιηθεί για τον βαθμό εξουδετέρωσης οσμών από ενώσεις όπως του υδρόθειου (H2S) και της αμμωνίας (NH3) από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», παρέχοντας έτσι την μεγαλύτερη εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Γιατί να το επιλέξω;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του;

δρα άμεσα
προκαλεί μη αναστρέψιμη αντίδραση (δεν «καλύπτει» τις οσμές)
δεν οξειδώνει
δεν αναστέλλει την βιοαποδόμηση
δεν βλάπτει τον άνθρωπο και το περιβάλλον
συμβάλλει στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και εξασφαλίζει την αποδοχή
στην πιο ανταγωνιστική τιμή από οποιονδήποτε άλλον αποσμητή υψηλής απόδοσης χωρίς να απαιτεί εγκατάσταση κάλυψης της πηγής

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Εμφάνιση: Υγρό διαυγές και άχρωμο
  • Ιξώδες: 10.4 seconds (DIN CUP 4)
  • Πυκνότητα: 1.015 gr/ml
  • pH: 10.6

Πεδία Εφαρμογής

Οι οσμές, η υποβάθμιση των περιοχών και τα προβλήματα υγείας, λόγω της τοξικότητας των αερίων, αποτελούν ίσως τα κυριότερα προβλήματα κοινωνικής αποδοχής των εγκαταστάσεων που εκλύουν δυσάρεστες οσμές και βρίσκονται δίπλα ή και μέσα στον αστικό ιστό. Η iChemAid προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την μόνιμη εξουδετέρωση «απειλής» της οσμής σε εγκαταστάσεις όπως: