Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Οι ειδικοί της iChemAid, παρά τη μεγάλη ποικιλία πηγών και τη δυναμική πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεών τους, μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των φορέων να διαχειριστούν και να μειώσουν αποτελεσματικά και οριστικά τον αντίκτυπο των χώρων υγειονομικής ταφής καθώς και άλλου τύπου χώρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η κοινωνική αποδοχή του χώρου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων που βρίσκονται κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι εξ ορισμού δραστηριότητα δημιουργίας οσμών.

Όλα εξαρτώνται από τα επίπεδα εκπομπών, την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων.

Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται γενικά τους κινδύνους που ενέχει η κακή πρακτική της διαχείρισης αποβλήτων. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι άμεσοι ή έμμεσοι, είτε απευθείας στους ανθρώπους, είτε έμμεσοι ως ο τελευταίος κρίκος της τροφικής αλυσίδας, είτε στην καθημερινότητα (καθημερινά άμεσα αποτελέσματα), είτε στις προοπτικές του αύριο.

Οι πρόσφατες μελέτες και αναλύσεις αποδεικνύουν ότι κάθε σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που δεν λαμβάνει υπόψη την κοινωνική πτυχή δεν έχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας.

Σας ενδιαφέρει;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το NOD-1E και να σας προσφέρουμε μια ολιστική εξατομικευμένη λύση για την εξάλειψη του προβλήματος της οσμής.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος