Ξήρανση Ιλύος

Η iChemAid μπορεί να εγγυηθεί, επιστημονικά τεκμηριωμένα, την αποτελεσματική, γρήγορη και μόνιμη εξουδετέρωση των οσμών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων που βρίσκονται κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Η ξήρανση της λυματολάσπης (ιλύς) είναι η διαδικασία μετατροπής της σε γεωργικά επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα ή πράσινο καύσιμο. Με την απομάκρυνση του νερού μειώνεται ο όγκος αποθήκευσης και το κόστος μεταφοράς της ιλύος, καθώς μπορεί να επιτευχθεί μείωση κατά 80% του όγκου και κατά 90% του βάρους της.

Τα τελευταία χρόνια η ξήρανση και ειδικότερα, η ηλιακή ξήρανση, αποτελεί μια αναδυόμενη πράσινη διαδικασία, η οποία στόχο έχει την επαναχρησιμοποίηση της ιλύος στην γεωργία ή την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση της (πράσινο καύσιμο).

Οι οσμές είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι εγκαταστάσεις θερμικής και ηλιακής ξήρανσης.

Σας ενδιαφέρει;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το NOD-1E και να σας προσφέρουμε μια ολιστική εξατομικευμένη λύση για την εξάλειψη του προβλήματος της οσμής.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος