Η εταιρεία

H iChemAid είναι μια εταιρεία επιστημόνων, η οποία έχει συνδυάσει αρμονικά την εμπειρία και το ταλέντο.

Με κίνητρο το πάθος για την Χημεία και τον σεβασμό στο περιβάλλον, στόχος μας είναι να ανακαλύπτουμε καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις για δαπανηρές εφαρμογές και δυσεπίλυτα προβλήματα.

Η καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση και βασική δέσμευση των καθημερινών δραστηριοτήτων της iChemAid και ωθεί τις προσπάθειές της για να αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο της εφαρμοσμένης Χημείας.

Οι Αξίες μας

Σεβασμός στην ανθρώπινη και περιβαλλοντική αξία

Υπεύθυνη Επιστημονική και Τεχνολογική προσέγγιση

Πνεύμα καινοτομίας και συνεργασίας

Αναζήτηση λύσεων

Η Αποστολή μας

Η αποστολή της iChemAid είναι να παρέχει εξελιγμένες και καινοτόμες λύσεις εμπνευσμένες από τους κανόνες της Φύσης με στόχο την επίλυση κοστοβόρων και δυσεπίλυτων προβλημάτων έχοντας ως προϋπόθεση τον απόλυτο σεβασμό στις αξίες της.

Το Όραμά μας

Το όραμα της iChemAid είναι να βελτιώνει συνεχώς όλες τις πτυχές των πεδίων που ερευνά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα ζωής και έναν υγιή πλανήτη.