Υψηλής απόδοσης αποσμητής τοξικών δύσοσμων αεριών, ο οποίος δρα άμεσα χωρίς να οξειδώνει και χωρίς να αναστέλλει την διαδικασία της βιοαποδόμησης.

Μη Τοξικό Προϊόν

Ενδείκνυται για εφαρμογή σε ανοιχτό πεδίο και κλειστές εγκαταστάσεις, χωρίς ενδείξεις κινδύνου στην χρήση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Εγγύηση Αποτελεσματικότητας

Η μεγαλύτερη εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας είναι η πιστοποίηση του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την εξουδετέρωση και όχι επικάλυψη των οσμών.

Υψηλής Απόδοσης

Αποσμητής τοξικών δύσοσμων αερίων, ο οποίος δρα άμεσα χωρίς να οξειδώνει και χωρίς να αναστέλλει την διαδικασία της βιοαποδόμησης.

Για εμάς

H iChemAid είναι μια εταιρεία επιστημόνων, η οποία έχει συνδυάσει αρμονικά την εμπειρία και το ταλέντο.

Με κίνητρο το πάθος για την Χημεία και τον σεβασμό στο περιβάλλον, στόχος μας είναι να ανακαλύπτουμε καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις για δαπανηρές εφαρμογές και δυσεπίλυτα προβλήματα.